NAWIGACJA

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   

  informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Zespół Szkół
   w  Parchowie,  z  siedzibą  w  Parchowie  przy  ul.  Kartuskiej 19a ,  tel:  598214467,  mail: gimsp@interia.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Parchowie
   jest p. Krzysztof Pukaczewski. Kontakt z IOD - pukaczewski@hotmail.com

   

  1. Dane  osobowe rodziców i uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji  zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016  r. (Dz. U.
   z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.   (Dz.   U.   z   2017   r.,   poz.   2198 z  późń.  zm.)  w  celu  realizacji  statutowych  zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

   

  1. Dane  osobowe rodziców i uczniów będą przechowywane w Zespole Szkół
   w Parchowie.

   

  1. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

   

  1. Rodzicom  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i  jest obowiązkowe
   ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

   

   

   

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

   W dzisiejszy poniedziałek - 3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła swoim przemówieniem pani wicedyrektor -  Katarzyna Neumuller. Powitała zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. Przedstawiła również nową nauczycielkę - panią Agnieszkę Łącką, która będzie uczyła języka angielskiego. Następnie przemawiał wójt naszej gminy - pan Andrzej Dołębski oraz przewodnicząca Rady Rodziców. Wszyscy oni życzyli owocnej pracy, zapału oraz samych dobrych ocen naszym uczniom. Pan wójt wręczył również akt mianowania panu Tomaszowi Mańskiemu, który w czasie wakacji zdał egzamin na tym etapie awansu zawodowego.

   Szczególnie gorąco powitaliśmy nowych uczniów - pierwszoklasistów, którzy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi wychowawczyniami: klasa I a z panią Anną Mielewczyk, a klasa I b z panią Józefą Lewińską.

    Następnie wszyscy udaliśmy się do swoich klas, by móc spotkać się ze swoimi wychowawcami i długo niewidzianymi kolegami i koleżankami.

 • MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA

  MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA

  10 sierpnia Zarząd Koła PZW w Bytowie wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Bytowskie" zorganizował na stanicy wędkarskiej przy jeziorze Jeleń warsztaty dla uczestników młodzieżowej szkółki wędkarskiej. W szkółce udział brało 32 młodych wędkarzy. Od organizatorów otrzymali sprzęt wędkarski, który sami sobie przygotowali, aby mogli jutro tzn. 11 sierpnia wystartować w zawodach wędkarskich, które zorganizowane zostaną na rzece Słupi w miejscowości Żukówko. Wszyscy uczestnicy szkółki zostali członkami Bytowskiego Koła PZW. 

  Serdecznie dziękujemy Prezesowi  i  Zarządowi Koła PZW w Bytowie za współpracę ze Szkolnym Kółkiem Wędkarskim oraz  możliwość uczestniczenia w warsztatach i zawodach wędkarskich. Dziękujemy za propagowanie świetnej formy spędzania czasu wśród uczniów Zespołu Szkół w Parchowie, rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

  DZIĘKUJEMY 

  OPIEKUN I CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KÓŁKA WĘDKARSKIEGO

  Fotogaleria z warsztatów

  Fotogaleria z zawodów 

 • 10-11 sierpnia MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA

  10-11 sierpnia MŁODZIEŻOWA SZKÓŁKA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA

    Niezmiernie miło mi poinformować, że wszyscy „Młodzi wędkarze” chętni do udziału w dwudniowej Młodzieżowej Szkółce Ekologiczno-Wędkarskiej organizowanej przez Zarząd Koła PZW w Bytowie zakwalifikowali się. Tak więc piętnastu młodych amatorów wędkowania od września zasili szeregi Szkolnego Kółka Wędkarskiego.                
     Zajęcia rozpoczną się 10 sierpnia (piątek ) o godz. 9.00 na Stanicy wędkarskiej – nad jez. Jeleń. Natomiast 11 sierpnia (sobota) uczestniczy szkółki odbędą zajęcia praktyczne  podczas zawodów wędkarskich w kategoriach: spławikowa i spinningowa o Puchar Wójta Gminy Parchowo i Puchar Kapelana Bytowskich Wędkarzy Ks. K. Szarego. Zbiórka nad Rz. Słupią / Bylina -  Jez. Żukowskie o godz. 7.00. Udział w zawodach jest obowiązkowym elementem szkolenia.

     Uczestnicy dokonali wpłaty w wysokości 10 zł – „opłata za wody nizinne”. Pozostałe składki pokrywa Koło PZW Bytów.  Ponadto zostaną wyposażeni w wędki, które pierwszego dnia będą musieli przy pomocy rodziców i instruktorów złożyć tzn. (nawinąć żyłkę, załozyć stopery, spławik, haczyk, następnie wyważyć itp.)

  Opiekę nad uczestnikami pełnią rodzice bądź pełnoletni opiekunowie.

  Zbiórka:

  10 sierpnia (piątek ) o godz. 9.00 – Stanica wędkarska nad jez. Jeleń.

  11 sierpnia (sobota ) o godz. 7.00  -  rzeka Słupia / Bylina -  jez. Żukowskie.


  OPIEKUN SZKOLNEGO KÓŁKA WĘDKARSKIEGO

  KRZYSZTOF LANG

   

 • BEZPIECZNE WAKACJE 2018'

 • BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ - BEZPIECZNE WAKACJE!

  BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ - BEZPIECZNE WAKACJE! - Obrazek 1

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

    22 czerwca 2018 r. w końcu doczekaliśmy się upragnionych wakacji. Najpierw jednak należało pożegnać szkołę. 
     Najpierw zrobili to absolwenci, czyli klasy III gimnazjum. Po uroczystym wręczeniu świadectw, nagród książkowych, Medali Wybickiego  i stypendiów zostali pożegnani piosenkami przez klasy VII Szkoły Podstawowej. Dostali również upominki własnoręcznie wykonane przez uczniów tych klas.

      Następnie to oni zaprezentowali swój występ, podczas którego podziękowali za wkład włożony w ich naukę i wychowanie panu Dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom obsługi. Zaśpiewali piosenki oraz zaprezentowali przygotowaną przez siebie prezentację, w której przypomnieli najlepsze chwile spędzone w szkole. Podarowali również panu Dyrektorowi drzewo - srebrny świerk, jako pamiątkę swojej obecności w naszych murach, który potem wspólnie zasadzili na terenie szkoły. Wszyscy pracownicy otrzymali od nich czekolady w ramach podziękowania. Oczywiście nie obyło się bez łez pożegnania zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. 
       
  Kolejnym elementem było rozdanie świadectw, nagród, stypendiów i Medali Wybickiego pozostałym uczniom naszej szkoły.
    I tak udało nam sie wytrwać do wakacji. Teraz będziemy nabierali sił na następny rok szkolny.

                  Do zobaczenia we wrześniu!

  FOTOGALERIA

 • ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC !

  ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC !

  Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji  "ZAMIAST KWIATKA NIOSĘ POMOC" !

  Wynik zbiórki:

  Ia - 265 zł
  Ib- 68,50 zł
  II- 117,70 zł
  IIIa- 40 zł
  IIIb-88 zł
  IVa-170,78 zł
  IVb - 55 zł
  V- 122,10 zł
  VI- 151,87 zł
  VIIb- 12 zł
  IIa G- 105 zł
  IIbG- 39,95 zł
  IIIbG- 44 zł
  Razem szkoła= 1279,90 zł
  3-latki- 103 zł
  4-latki- 175 zł
  5-latki 100 zł
  6- latki OA- 55zł
  6- latki OB- 100zł
  Razem Przedszkole= 583 zł


  Łącznie nazbieraliśmy 1862,90 zł

   

  G R A T U L U J E M Y  !

 • BEZPIECZNE WAKACJE - KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

  BEZPIECZNE WAKACJE - KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

    Uczniowie klas I a, I b i II w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz „Bezpieczne wakacje” wzięli udział w pikniku z udziałem pracowników Nadleśnictwa Lipusz i policjantów z Komendy Powiatowej w Bytowie, który został zorganizowany nad jeziorem w Jamnowskim Młynie. Policjanci rozmawiali o bezpiecznym wypoczynku, przypominali uczniom również o zachowaniu ostrożności podczas poruszania się po drogach, obowiązku noszenia elementów odblaskowych oraz bezpieczeństwie podczas prac polowych. Pracownicy Nadleśnictwa rozmawiali z dziećmi o bezpiecznym zachowaniu w lesie, o tym jakie roślinyi grzyby można zbierać i jak zachować się podczas spotkania z leśnymi zwierzętami. Uczniowie mogli zobaczyć i przymierzyć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie policji, a od pracowników Nadleśnictwa otrzymali upominki. Największą atrakcją spotkania była możliwość „przejażdżki” policyjną łodzią patrolową. Na zakończenie było ogniskoz kiełbaskami, lody i słodkości. Od policjantów dzieci otrzymały broszurki o bezpieczeństwie nad wodą. Wszystkim bardzo podobał się piknik.

  Uczniowie i wychowawczynie serdecznie dziękują wszystkim, dzięki którym mieliśmy możliwość udziału w spotkaniu.
  FOTOGALERIA

 • DZIEŃ DZIECKA

  DZIEŃ DZIECKA

     W środę - 20.06.2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka, który został przełożony na tak późny termin za względu na wcześniejsze upały.Tego dnia o godzinie 8.00 rano wszyscy obecni uczniowie wraz z opiekunami wybrali się na pieszą wycieczkę nad jezioro. Trasa przebiegała przez Wiślany, niedaleko jeziora Mały Mausz, przez las, do Glinowa. Wędrówka trwała około 1,5 godziny. Pogoda dopisywała, więc maszerowało się bardzo przyjemnie.              
    Po dotarciu na miejsce na uczniów czekały sportowe atrakcje. Opiekunowie przygotowali konkurencje w rzucie frisbee, przeciąganie liny, skok w workach, rzut ringo oraz rozgrywki w piłkę plażową. Jako przekąskę dzieci otrzymały banany i zdrowe batony. 
  Wszyscy doskonale się bawiliśmy i w doskonałych humorach wróciliśmy do szkoły.

  FOTOGALERIA

   

 • NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ

  NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ

    Uczniowie grup 0 z przedszkola wraz z uczniami  klas pierwszych i drugich naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim  Programie edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanym przez Instytut Blend-a-med Oral-B! Uczestniczyli w zajęciach na których zdobyli niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobówi częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów. Aby przełamać barierę wizyt stomatologicznych, odwiedziliśmy też panią stomatolog w ośrodku zdrowia w Parchowie. Uczestnicy otrzymali książeczki z ćwiczeniami, a po zakończeniu zajęć również dyplomy za gwiazdorski uśmiech. Rodzice również otrzymali materiały dotyczące higieny jamy ustnej. Po zakończeniu programu nasi uczniowie wiedzą, jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat.

  FOTOGALERIA

 • FESTYN RODZINNY W OKU KAMERY

                                                                             

                                                

 • FESTYN RODZINNY 2018'

  FESTYN RODZINNY 2018'

   Organizatorzy Festynu Rodzinnego składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali nam wsparcie i przyczynili się do tego, że festyn udał się wspaniale i zachwycił wszystkie dzieci. Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym mamo, które upiekły ciasta, wszystkim rodzicom, którzy przynieśli ponad 900 fantów na loterię fantową, szkolnym kucharkom- za przepyszna grochówkę, wszystkim zaangażowanym nauczycielom oraz wszystkim uczniom, bez których pomocy tak sprawne przeprowadzenie festynu byłoby wręcz niemożliwe.

  Szczególne podziękowania kierujemy do:

  - Państwa Brzeskich, dzięki którym dzieci mogły pojeździć samochodem rajdowym- zespołowi G. Brzeski i M. Wolski- B&W RALLY TEAM. Takiej atrakcji jeszcze nasze dzieci nie miały okazji spróbować, tym bardziej wdzięczni jesteśmy za inicjatywę i poświęcony czas.

  - zaangażowanych panów z akcji Przedszkoliada- za poprowadzenie wspaniałych konkursów dla dzieci i dorosłych;

  - pracownikom Powiatowej Stacji sanitarno- Epidemiologicznej SANEPID w Bytowie- za możliwość pomiaru ciśnienia oraz możliwość skorzystania z alkogogli oraz informacji na temat zdrowia;

  - Pani Alicji Rompa- za przejażdżki konikami;

  - Panom M. i T.  Rompa za materiały przekazane do kącika stolarskiego;

  - wspaniałym policjantom - panu W. Zalewskiemu i W. Sabiszowi za pokazanie dzieciom pojazdów policyjnych.

  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku impreza uda się równie wspaniale. Będzie to możliwe, jeśli nie zabraknie tak zaangażowanych i zwyczajnie- dobrych ludzi wokoło.

  FOTOGALERIA

   

   

 • Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego

  Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego

       W piątek 15 czerwca 2018 o godzinie 10.00 odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego. Na początku uroczystości pani dyrektor przekazała najważniejsze informacje dotyczące pracy przedszkola w kolejnych tygodniach. Zgodnie ze zmienionymi przepisami przedszkole pracuje również w czasie wakacji. Głos zabrał przedstawiciel Rady Rodziców- pan Marian Majkowski.  Piękną część artystyczną- w tym roku taneczną- przygotowały wszystkie grupy przedszkolne. W czasie uroczystości nagrody i dyplomy otrzymały wszystkie sześciolatki- czyli absolwenci przedszkola, na pozostałe dzieci niespodzianki czekały w salach. Przedszkole wzięło udział w akcji PAH „Zamiast kwiatka niosę pomoc”. Dzięki hojności rodziców na budowę studni w Somalii udało się zebrać 583 zl.

  FOTOGALERIA

 • Spotkanie Koła Kultury Iberyjskiej

  Spotkanie Koła Kultury Iberyjskiej

  W czwartkowy wieczór 14.06.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie odbyło się Spotkanie Koła Kultury Iberyjskiej. Można była w czasie spotkania zapoznać się z prezentacjami dotyczącymi Kolumbii, obejrzeć obrazy artystki Magdaleny Giesek oraz obejrzeć film Javiera Bernal : "Relatos hablados”. W czasie spotkania naszą szkołę godnie reprezentowali  nasi uczniowie: Eryk Rompa, Filip Węsierski i Agata Węsierska, którzy całą wiosnę uczyli się języka hiszpańskiego.
   

 • BIWAK PRZEDSZKOLNY

  BIWAK PRZEDSZKOLNY

     Dnia 13.06 na placu przedszkolnym w Żukówku spotkały się całe rodziny przedszkolaków. Pod okiem rodziców dzieci piekły kiełbaski, które później wszyscy zjadali z apetytem. Były śpiewy, zabawy, tańce oraz szukanie skarbu. Po skończonej zabawie na świeżym powietrzu dzieci udały się do sali przedszkolnej, która tego wieczoru zamieniła się w sypialnię. Do późnych godzin wieczornych panowała atmosfera przepełniona dziecięcą radością. Noc spędzona w przedszkolu to wielka atrakcja i test na samodzielność. Dla niektórych dzieci była to pierwsza noc bez mamy, taty czy bliskich, ale za to z kolegami i koleżankami. Następnego dnia szczęśliwe i uśmiechnięte wróciły do domu, zabierając ze sobą bagaż nowych wspomnień.

 • TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W OBIEKTYWIE

  TYDZIEŃ PROFILAKTYKI W OBIEKTYWIE
 • SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

  SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

     W ramach "Tygodnia profilaktyki " funkcjonariusze z Powiatowej Komendy Policji w Bytowie spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Parchowie. Odwiedzili nas ze swym czworonożnym współpracownikiem psem tropiącm Hilem. Pan Michał - przewodnik psa w piękny sposób pokazał uczniom na czym polega codzienna praca z Hillem. Przekazał uczniom cenne wskazówki dotyczace bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami, następnie przebrał swojego kolegę Pana Grzegorza w specjalny strój i odegrali scenki w obezwładnianiu przestepcy - oczywiście w roli glównej wystapił Hill.  Na koniec funkcjonariusze zaprezentowali stroje policyjne, które przymierzali uczniowie. Serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość i przybycie do nas na spotkanie. Zapraszamy częściej !

                   

  FOTOGALERIA

   

strona: