NAWIGACJA

ASERT

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO Z SIŁOWNIA PLENEROWĄ W MIEJSCOWOŚCI PARCHOWO

 

W DNIU 11.09.2014 STOWARZYSZENIE ASERT PODPISAŁO Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UMOWĘ PRZYZNANIA POMOCY NR 01664-6930-UM1143060/13 Z ZAKRESU MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 413”WDRAZANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU”OBJETEGO PROW NA LATA 2007-2013  NA REALIZACJĘ OPERACJI PN: „BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO Z SIŁOWNIA PLENEROWĄ W MIEJSCOWOŚCI PARCHOWO”.

WARTOŚĆ INWESTYCJI 48742,72.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIE 30486,72ZŁ WKŁAD WŁASNY STOWARZYSZENIA 18 256ZŁ.